မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, August 18, 2014

Fotos - Photo Overlapping


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉတေ မႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈလီꧦ ၼႂ်းၽူင်း Fotos - Photo Overlapping ဢေႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉဢၼ် ၵႆႉႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႂ်းၽူင်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ
ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉလၢႆးႁဵတ်းမၼ်းလၢႆꧦယူႇဢေႃႈ

Download:Fotos - Photo Overlapping


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes