မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, August 20, 2014

Photo Gallery Flash Slideshow


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ  Flashsong ၶႃႈယဝ်ႉ  ၶႂ်ႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဵတ်းပဵၼ် Gallery ၵေႃႈလႆႈ ႁဵတ်း Flash Slideshow ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ  ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းသိမ်းလႆႈ ၾလ်မၼ်း HTML, SWF, any video format,ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ effects မၼ်းၵေႃႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉတၢင်းၼမ်ၶႃႈ ႁဵတ်းၵေႃႈငၢႆႈယူႇၶႃႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ
သွပ်ႉဝၢလ်း ၼႆႉ ၶဝ် ဢမ်ႇ ပၼ်လၢႆၶႃႈၼႄႈ ပေႃးၶႂ်ႈၸႂ်ႉတေလႆႈ ပၼ် တေႃႇလႃႇ $49.95 ၼႆဢေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇယုမ်ႇ ၵႂႃႇတူၺ်း တီႈၼႆႈ ၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယပ်းၵႂႃႇၵေႃႈတေလႆႈယူႇ သၢမ်သိပ်းဝၼ်း ံယူႇ  ၵူၺ်းယိပ်းလႆႈသေတႃႉ လိၵ်ႈ ဢၼ် ၶၢဝ် ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢႆၶႃႈ ၶႃႈႁဝ်းသွၵ်ႈႁႃၵေႃႈတီႈသေ ၊ ႁၼ် pacth မၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၊  မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉၸႂ်ႉလၢႆꧦလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ေိေိ ၶႃႈႁဝ်းၼႄ ပႃး ငဝ်းတိူင်ႉယူႇတီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႄႈလိတ်ႈ Register မၼ်းႁၢႆသေ ဢမ်ႇယွၼ်း ၵူတ်ႉ ၼၼ်ႉၼႆ တူၺ်းၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉသေ ႁဵတ်းၸွမ်းၶႃႈလႄႈၼေႃ  ij

ဢၼ်ၶႃႈႁဵတ်းဝႆႉတေႉ မီးတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၸၢမ်း ၽူၺ်ႇတူၺ်းသေၵွၼ်ႇၶႃႈလႄႈ ij
1ၽိုၵ်းႁဵတ်းဝႆႉ
2ၽိုၵ်းႁဵတ်းဝႆႉ

Download:Kvisoft Flash Slideshow Designer


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes