မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, August 23, 2014

လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး Samsung Glaxy S4/S5/Note3/ Grand 2 ဢၼ် Version သုင်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ်


   မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ  မိူဝ်ႈၼႆႉတေ မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၸိူဝ်းယိပ်း ဢၢၼ်းရၢႆး ၽူင်းၶဝ်ဢေႃႈ၊ ၵမ်ႉၼမ်ꧦၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယိပ်း Samsumg ၶႃႈယဝ်ႉ  တႃႇတေသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းမၼ်းသမ်ႉ   သင်ဝႃႈ Version မၼ်းသုင်ၼႃႇ  ဢၼ်တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ် ယၢမ်းၼႆႉ  ၊ သင်မႃးသႂ်ႇ  Zawgyi-tai ၼႆ ဢမ်ႇလႃႈလီလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ 
ၶႃႈၵေႃႈၸၢမ်းမႃးယဝ်ႉ  Samsung Glaxy S5/S4 /Note 3 /Grand 2  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် ပဵၼ် Version သုင် တေႇ ၵႂႃႇ  4.3/ 4.4.2 လႄႈ ဢၼ်သုင်လိူဝ်ၼႆႉ   တႅမ်ႇလိူဝ်ၼႆႉၵေႃႈမီးၶႃႈယဝ်ႉ  ပေႃးမႃးသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆးၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ၊ လႆႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇပဵၼ်လွၵ်း ပဵၼ်လွၵ်းသေ လိၵ်ႈမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ၊ လႆႈၸူၺ်ႇ လူ ၊ လႆႈလၢမ်းတႅမ်ႈ ဢဝ်ၼႆၵေႃႈ ၶႃႈတေႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၶႃႈယဝ်ႉ ၊   (တေႃႈၼင်ႇၶႃႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉသေ Version သုင်ၼႃလႄႈ ၊ၸၢမ်းသႂ်ႇတႆးၽွၼ်ႉတႆး တီႈလၢၼ်ႉ မၼ်းၵမ်းလဵဝ်သေ ၊ ပေႃးလႆႈၽွၼ်ႉတႆးၽွင်ႇသိုဝ်ႉ ဝႃႈၼႆႁင်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ သႂ်ႇတူၺ်းၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ  ပေႃးပဵၼ် 4.3/ 4.4.2 ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁိုဝ် ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈ တေပဵၼ် ၵွပ်ႈၽွၼ်ႉ တႆးသူ Version မၼ်းတႅမ်ႇၼႃႇၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈယူႇၼႆဝႃႇ ၊ ၶႃႈၵေႃႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈႁႃႉ? သိုဝ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်း ၽွၼ်ႉတႆး ၶိုၼ်ႈ ပၼ် Versionတေႉ  တေလႆႈယူႇၼႆ သိုဝ်ႉယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ) လိုၼ်းသုတ်း ၵိုတ်းၵႃႈယင်းမီး Ours Unicode2(iFont) ၸွင်ႇတေ သႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆးလႆႈ လီငၢမ်းၶႃႈယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈ ၸွႆႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ မႃး ပီႈၼၢင်းၶဝ်မႃး လၢႆလၢႆၵေႃႉ တီႈ Facebook ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆး ၊ လႆႈသေတႃႉ  ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမူတ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ ၶႃႈသူင်ႇ ပၼ်ၽွၼ်ႉ မၼ်းသေ ၸႂ်ႉၶဝ်ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၊ လႆႈဝႃႈႁူႉလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉၼႆ ၸွင်ႇတၢင်ႇၼႄ ၶႃႈယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉသႂ်ႇ  Samsung Glaxy S4 Version 4.4.2 ၵေႃႈလႆႈယူႇ ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈတေလႆႈယူႇၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ၊ Samsung  ၼႆႉတႃႇတေ ၽွၵ်ႈ ROOT ၼႆၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈလူး ၼႆႉတေႁူႉၵၼ်ယူႇၶႃႈၼေႃႈ လၢႆးၼႆႉတေႉ ၸၢမ်းလူတ်ႉၽွၼ်ႉ လႄႈ iFont  တီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ  ၊ တူၺ်းလၢႆးမၼ်း ဢၼ်ၶႃႈႁဵတ်းၼႄ တီႈတႂ်ႈၼႆႉၵႂႃႇသေၵမ်းၶႃႈijij

Download:iFont New Version

Download:Ours Unicode 

ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလႄႈ တၢင်း ပီႈမူၺ်ၶၢဝ် ပႆႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆးသေ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈလၢမ်းတႅမ်ႈဢဝ်ဢေႃႈၶႃႈတေႉ  ႁီႁီး
 ဢွၼ်တၢင်းလူတ်ႉလူင်း ၵႂႃႇၸူးၼႂ်း Files မၼ်းသေ ၼႂ်းၽူၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ဢူၼ်းၵႂႃႇလႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇပိူင်တႅၵ်ႇၶႃႈႁဵတ်းႄၼတႄီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ

သုပ်ႇတႅၵ်းထႅင်ႈ Install ၶႃႈ
သုပ်ႇတဵၵ်း Done ၶႃႈ

ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ifont ဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇ မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉသေ သုပ်ႇၶဝ်ႈတီႈ Install ၼၼ်ႉသေ၊ လိူၵ်ႈဢဝ် Ours Unicode2 (ifont) ၶႃႈ


 သုပ်ႇတဵၵ်း ပၼ် Set ၼၼ်ႉၶႃႈ
သုပ်ႇတဵၵ်းထႅင်ႈ  OK ၶႃႈ

 
 ၵမ်းၼႆႉ သုပ်ႇၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်း Settings ၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းၶႃႈ


ၶဝ်ႈတီႈ Device >Font ၼၼ်ႉၶႃႈ

လိုၼ်းသုတ်း သုပ်ႇတႅၵ်း ပၼ် ထႅင်ႈ  Yes ၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႈၶႃႈ သေ လူင်း ပၼ် Restart သေ ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႈၶႃႈဢႁႅမ်ႉijij! ၼႆႉၶႃႈ မင်ႇၵႂႃႇမင်မႃးလႆႈယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ တူၺ်းဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ ေိေိႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းၶိုတ်းပၢၼ် သေၵမ်းၶႃႈ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes