မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, August 15, 2014

Wechat ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ꧦ လိုတ်းသုတ်းမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈၵမ်း ၼႆႉၶႃႈ မီးၶွင်လီၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၸိူဝ်း ယိပ်းၽူင်း Android ၼႆႉတေႉပဵၼ်  Wechat New Vorsing ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ  ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၵေႃႈ ၵူႈၵေႃႉတေႁူႉၸၵ်း ၵၼ်ယူႇၶႃႈ၊ ၼႂ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ သမ်ႉ  လိူဝ် မႃးထႅင်ႈ တႃႇႁွင်ႉၽူင်း လၢႆꧦ Free Call ထႅင်ႈသေ ႁၢင်ႈၽၢင်မၼ်းၵေႃႈ
ႁၢင်ႈလီၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတေႉၶႃႈဢေႃႈ ၊တူၺ်းႁၢင်ႈၽၢင်တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ သႅၵ်ႉမၼ်းတေႉ မီးယူႇ  25.MB ၶႃႈဢေႃႈ လူတ်ႉ ဢဝ်တီႈၼႆႈ ငၢႆႈꧦလူမ်လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ

DownLoad:New Wechat
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes