မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, September 26, 2014

Auslogics File Recovery


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ တေမႃး သုပ်ႇမိုတ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ထႅင်ႈ Auslogics File Recovery မၼ်းၿဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်း မွတ်ႇၺႃး Delete ၺႃးၸိူဝ်းမၢင် ပွၵ်ႈဢမ်ႇတၼ်းၽၢင်ႉလႄႈ သင် ဢမ်ႇၼၼ်ႉ မွတ်ႇၺႃးၼႂ်း ၵတ်ႉ SD
ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈ သွၵ်ႈႁႃႁွင်ႉမႃးၶိုၼ်းလႆႈသဵင်ႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၵေႃႈငၢႆႈယူႇၶႃႈ ၽၢႆလ်သႅၵ်ႉမၼ်းၵေႃႉ လဵၵ်ႉꧦဢွၼ်ႇၵူၺ်း မီး 5.MB ၵူၺ်းၶႃႈ ij

Download:Auslogics File Recovery

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes