မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 6, 2014

Android လွၵ်းလၢႆးတႆး, ဢၼ်ၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇꧦ ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း (ၵၢင်ၸႂ်ၸၢႆး)လီၶဝ်ႈၸႂ်,

     
             မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႃႈၵၢၼ်သုၵ်ႇၸွမ်း လွင်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈသေ  ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉၶဝ်ၵူႈဝၼ်းလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ၊ ၵူၺ်းၶႃႈ ၼင်ႇပွင်ႇပဵၼ်လႆႈ ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတေႉ တေသုပ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ
ၶဝ်ၵႂႃႇယူႇၶိူဝ်းꧦယႂ်းꧦၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႆႉတႄႉ လႆႈႁၼ် ၶႅပ်း DVD တိုက်ႉဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈႁွင်ႉ ၵႂၢမ်းမႂ်ႇ  ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း  ႁွင်ႉဝႆႉ (ၵႂၢင်ၸႂ်ၸၢႆး) ၼႆႉ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇပႆႇႁိုင်သင်ၼႆၵူၺ်း ယၢမ်းလဵဝ်တေႉ ပေႃးထိုင် ၼႂ်းမိုဝ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ သဵင်ၵႂၢမ်းၵေႃႈလီထွမ်ႇတႄႉꧦတီႈၶႃႈဢေႃႈ တၢင်းမူတ်းတေႉ မီး သိပ်း ႁူဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ လႆႈၸႂ်ထွမ်ႇၵႂၢမ်းမႂ်ႇၼႆၵေႃႈ  ၸၼ်လၢႆလႆႈတီႈ တႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၼႆႉတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတၢင်ႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းယူႇၽၢတ်ႇ ၵႆမိူင်းတႆးသေ ႁႂ်ႈလႆႈထွမ်ႇလႆႈငိၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉၼႆၶႃႈလႄႈ မီးၵႂၢမ်းမႂ်ႇလႂ်ဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်သေတၢင်ႇ ပၼ်ယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ၵၼ်တင်းသဵင်ႈသေၵမ်းၶႃႈ

No Title Singer Listen/Download Size
1 ယူဝ်ၼွင်ႉၼႃႈလဵၵ်ႉ ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း Click Here !! 5.09 MB
2 ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈယွမ်းသူ ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း Click Here !! 5.51 MB
3 ၸၢႆးတိုၵ်ႉပဵၼ်မၢဝ်ႇယူႇ ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း Click Here !! 5.02 MB
4 တတ်းၶၢတ်ႇၼွင်ႉဢမ်ႇလႆႈ ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း Click Here !! 5.52 MB
5 ၵၢင်ၸႂ်ၸၢႆး ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း Click Here !! 2.56 MB
6 တူပ်းမိုဝ်းၶွၼ်လဵဝ်မၼ်းဢမ်ႇလင် ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း Click Here !! 5.46 MB
7 ပၼ်ႁႅင်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း Click Here !! 4.94 MB
8 သေလၢႆတၢင်းႁၵ်ႉႁဝ်း ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း Click Here !! 4.53 MB
9 ၸႂ်ထိုင်မိူဝ်ႈဝၼ်းၽူၼ် ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း Click Here !! 4.18 MB
10 ယွၼ်းထၢမ် ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း Click Here !! 5.14 MB

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes