မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, September 12, 2014

ၾိင်းၵႂၢမ်း (ယႃႇလိုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး)


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈမူၺ်ႁွမ် ၶႃႈဢိူၺ် ij ယွၼ်ႉပီႈၼၢင်းၶႃႈႁဝ်ႈယူႇသဝ်းမိူင်းထႆး ၶႂ်ႈလႆႈၵႂၢမ်း သမ်ႉဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်းၼႆၶႃႈလႄႈ မၼ်းႁွင်ႉၼႄ ၶႃႈၼင်ႇၼႆ ဢေႃႈ (ႁဝ်းႁႃးလႆႈမႃးထူပ်း ႁဝ်းႁႃးလႆႈမႃးႁူပ်ႉၵၼ် ) ၼႆၶႃႈဝႃႇ ၶႃႈမေးသႂ်ႇၵီးမၼ်းမၼ်းသေႁႃတူၺ်းသေယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိႁိ ၊
ႁႃတူၺ်းသေ တႄႉတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႂၢမ်း (ၵႃႈပၼ်ၵွင်) ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈသွၵ်ႈႁႃသေ ႁၼ်ၼႂ်းၶႅပ်း (ယႃႇလိုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ) ဢၼ်ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ (ထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်) ဢၼ်လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ဢွၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ႁူမ်ႈၸုမ်းသေႁွင်ႉဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၵႂၢမ်းမၼ်းတေႉ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇႁိုင်သင်တေႉꧦၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ယွၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းမီးဝႆႉယူႇ ၶိုၼ်းမွတ်ႇပႅတ်ႇယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ထိုင်ယၢမ်းၼႆႉ ပီႈမူၺ်ႁွမ် သမ်ႉယွၼ်းထိုင်ၶႃႈလႄႈ ၶိုၼ်းလႆႈႁႃမႃးသေ တၢင်ႇ ပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ပီႈမူၺ်ႁွမ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ တေဢဝ် ႁဵတ်းတႃႇၽုၵ်းၵႃႈ ပီးမႂ်ႇ မိူင်းထႆးၼႆၶႃႈဝႃႇ၊ ပီႈၼွင်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၼမ်ꧦထိုင်ပၼ်သေၵမ်းၶႃႈလႄႈၼေႃႈ :)


No Title Singer Listen/Download Size
1 ယႃႇလိုမ်းၶိူဝ်း ၸၢႆးသႃႇဢွင်ႇ-ယိင်းၽူၺ်းလၢဝ်ၶိူဝ်း Click Here !! 2.00 MB
2 လမ်းဝူင်းပီမႂ်ႇ ၸုမ်း Click Here !! 2.00 MB
3 တႆးတူၵ်းမိူင်းယၢၼ် ၸုမ်း Click Here !! 2.00 MB
4 ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်ႈၸႂ် ၸုမ်း Click Here !! 2.00 MB
5 သိၼ်ႈတူင်ႉလၢႆးမႂ်ႇ ၸုမ်း Click Here !! 2.00 MB
6 ဢၼ်ၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ႁႂ်ႈၶုၼ်းႁၼ်တႂ်ႈတူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်ႇ ၸုမ်း Click Here !! 2.00 MB
7 သဵၼ်တၢင်းမႂ်ႇ ၸုမ်း Click Here !! 2.00 MB
8 တူၵ်းသူးမၢႆ(႓) ၸုမ်း Click Here !! 2.00 MB
9 ၵႃႈပၼ်ၵွင် ၸုမ်း Click Here !! 2.00 MB
10 ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း ၸုမ်း Click Here !! 2.00 MB
11 ယႃႇလိုမ်းၶိူဝ်းမိူင်းလွႆ ၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ Click Here !! 2.00 MB
12 ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸုမ်း Click Here !! 2.00 MB
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes