မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, September 24, 2014

Escription Of Project IGI 2 Convert Strike for PC Gameမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉ ၶႃႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၽူႈ သူင် လဵၼ်ႈၵဵမ်းႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇလဵၼ်ႈၼႂ်း ၶွမ်းၶႃႈယဝ်ႉ  ပဵၼ်ၵဵမ်း escription Of Project IGI 2 Convert Strike ၶႃႈဢေႃႈ 
ၵမ်ႉၽွင်ႈၵေႃႈတေယၢမ်ႈတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉမၼ်းယူႇၶႃႈၼေႃႈ ငဝ်းတိူင်ႉမၼ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉယူႇၶႃႈလူး လီတူၺ်း လႆႈ လၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ် ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လီၸႂ်တိုၼ်ႈတဵၼ်ႈယူႇတၢင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ း) သႅၵ်ႉမၼ်းတႄႉ မီး 176mb ၵူၺ်းၶႃႈ  ၼႆႉတႄႉ လႆႈတၢင်ႇ ဝႆႉတီႈ mediafire ၶႃႈဢေႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တေမေႃလူတ်ႇ ဢဝ်ယူႇၶႃႈ


 DonwLoad:Description Of Project IGI 2

တႃႇတေလဵၼ်ႈၼႆႉတေႉလိူဝ်ႇ
Minimum System Requirements :


  • Operating System: Windows XP/Vista/7
  • CPU: Pentium 3, 1.0Ghz
  • RAM: 128 MB
  • Graphics: 32 MB Graphics Memory, DirectX 8.1
Recommended System Requirements :
  • Operating System: Windows XP/Vista/7
  • CPU: 1.4 Ghz
  • RAM: 512 MB
  • Graphics: 32 MB Graphics Memory, DirectX  9.0c
Screenshots :


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes