မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, September 26, 2014

LED FlashLight

 
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ထႅင်ႈ ၽၢႆးသၢႆ Flashlight ၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇတပ်ႈ ၽူၺ်ႇၾႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈ လႅင်းပၢင်ႇလီ ႁၢင်ႈလီတေႉꧦၶႃႈယဝ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းလၢႆႈလႆႈထႅင်ႈ
သီမၼ်းၵူႈဢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတၢင်းၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ ၼႆႉတေႉ ယွၼ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ၶၢဝ်းမိူဝ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႇၼၼ်ႇၶႃႈလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈယူႇလီမီးငိုၼ်းၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းၶႃႈ ij

Download:Flashlight

Download: Google PlayMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes