မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 20, 2014

Lighten PDF Password Remover 1.1.0 Include Keygen


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ  မီး သွၢပ်ဝလ်း ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၼႆႉ တေႉ ပဵၼ် တႃႇယႃႇ မၢႆလပ်ႉ  Password ပပ်ႉလိၵ်ႈ PDF ၶဝ် ၶႃႈယဝ်ႉ ။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင် လႂ် ၵေႃႈ ၸၢင်ႈထူပ်းၸၢင်ႈၺႃးၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ မၢင်ၵေႃႉ သမ်ႉ
ၵူဝ်ၵၼ်ႁၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၶဝ် တႅမ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ ၶဝ် ႁဵတ်းပဵၼ် PDF သေၶတ်းသေႃးဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉမၢႆလပ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်တူၺ်းၶႃႈလႃႇ ၼေႃႈ၊ ၵမ်းၼႆႉတေႉမႃးယဝ်ႉၶႃႈ မၼ်းပဵၼ်တႃႇ ယႃႉမၢႆလပ်ႉ Remove ပႅတ်ႈ Password မၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ သႅၵ်ႉမၼ်းတေႉ မီး 3.MB ၵူၺ်းၶႃႈ။

လၢႆးဢူၼ်းမၼ်းႉတေ တဵၵ်း -Setup သေဢူၼ်းၵႂႃႇၶႃႈတႃႉ  ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူၺ်ႇ Keygen မၼ်းသေသႂ်ႇပၼ် Name and Key သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းပၼ် Activate ၵေႃႈၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ

 ႁႂ်ႈယူႇလီမီးငိုၼ်းသေၵမ်းၶႃႈijij


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes