မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, September 26, 2014

Live Welpaper ႁၢင်ႈလီ သၢမ်ဢၼ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မီၶွင်ၽၢၵ်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ထႅင်ႈ Live Welpaper ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ လႆႈၸႂ်သေပိူၼ်ႈ ၊ လႄႈ သႂ်ႇဝႆႉတႃႇသေႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ း) ယွၼ်ႉမၼ်းတူၺ်း တူၵ်း သၽႃႇဝလီသေ ၊ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၵေႃႈ လႆႈၸႂ်လွင်ႈၾိင်ႈငၢမ်းၼႆႉတႄႉ  တေ ပဵၼ်ႁၢင်ႈလီဝႆႉၼႂ်းတႃ ၽႂ်မၼ်းၶႃႈ၊  ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၵေႃႈ တၢင်းသူင်ၸႂ်တေမိူၼ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ ၸွင်ႇလႆႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၽူင်းၶႃႈသေ တၢင်ႇပၼ် သၢမ်ဢၼ်ၼႆႆႉၶႃႈယဝ်ႉ
 

Download:Mood Girl

Download:Mood Girl

Download:Hear the Wind SingMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes