မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 20, 2014

Maxidix Wifi Suite 14.8.10 Latest PreActivated

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းဢိတ်းဢွတ်းသေ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ထႅင်ႈ  WiFi Connections တႃႇလုၵ်ႉၼႂ်းၶွမ်းသေၶိုၼ်း Share ၵၼ်ငၢႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ  ယူႇတီႈ Modem
ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်း Share ပၼ်ၵၼ် လႅင်းမၼ်းငၢႆႈꧦၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၵေႃႈ ငၢႆႈꧦ ၵူၺ်းသေ ယွၼ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉ Activated ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ပေႃးဢူၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ် ဝူၼ်ႉဝႃႈတေၶဝ်ႈတင်းတိုဝ်း ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ယူႇၼႆၶႃႈလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇ ပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉတီႈ ပၢင်သွၼ် ၶႃႈႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ပေႃႈတေၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူင်းသေ ၽူၺ်ႇ  WiFi သေ Share ပၼ်ၵၼ်တေႉ လႅင်းတိုၼ်းဢမ်ႇလီသေဢိတ်းၶႃႈလႄႈ လႆႈၸႂ်ႉၵိုၵ်း Modem သေ Share ပၼ် WiFi ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ဢွၼ်ၸၢမ်း ယိပ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈၼေႃႈ ၊ သႅၵ်ႉမၼ်ၵေႃႈလဵၵ်ႉꧦၵူၺ်းၶႃႈ မီး 5.MB ၵူၺ်းၶႃႈ

Download:Maxidix Wifi Suite
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes