မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 20, 2014

ဢမ်ႇတၢပ်ႈ လူဝ်ႇ Softwere (သွပ်ႉဝၢႆလ်း) သင်သေ လူတ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ငဝ်းတိူင်ႉ Mp3/Mp4/ Video တီႈၼိူဝ် YouTube

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၸိူဝ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈ ငဝ်းတိူင်ႉ ၾိင်းၵႂၢမ်း Mp3/Mp4/ Video ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်လၢႆးၼႆႉၵေႃႈ ငၢႆႈငႅမ်ႈလီယူႇၶႃႈဢေႃႈ၊ မၢင် ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မႃႈၵေႃႈ ပေႃးလိူဝ်ႇဢဝ် ငဝ်းတိူင်ႉဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈတေႉတေႉ  ၊ တၢင်ႇ ဝႆႉ  Internetdownload manager ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ပၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် ၸၢင်ႈမီးမႃးၶႃႈယဝ်ႉ ၊၊ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၵေႃႈတေထူပ်းၺႃး ၵၼ်ယူႇၼႆ ႁူႉထိုင်ယူႇၶႃႈၼေႃႈ
ဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ယွၼ်ႇတေလႆႈ ၵႂႃႇတၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ် ၼိူဝ် လိင်ႉ ထႅင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈလႄႈ  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတေႉ ၷွႃႇတီႈ လိင်ႉၼႆႉသေၵွၼ်ႇၶႃႈ http://dirpy.com/  ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ Copy လိင်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၽူၺ်ႇၼၼ်ႉတၢင်းသဵင်ႈ သေယဝ်ႉၵႂႃႇသႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈႁဵတ်းၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈတႃႉ ij
ၵႂၢမ်းတႄႉ ယွၼ်ႉၶႃႈ တိုၵ်ႉ ထွမ်ႇ ဝႆႉၸၢႆးလဵၵ်ႉ  ၶႃႈလႄႈ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈ ၼႆၵေႃႈ ၵႂႃႇၸွမ်းၶႃႈ တီႈၼႆႈ ၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ijပေႃးယဝ်ႉ  မႃး Paste သႂ်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႈၼႆႉ သေ ၶိုၼ်းသုပ်ႇတဵၵ်း dirpy!
ပေႃးယဝ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႈတေလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉၶႃႈတႃႉ ၊ဝႃႈတေလႅၵ်ႈလၢႆႈ  MP3/MP4?Video ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ
လိူၵ်ႈ ဢဝ်သေ သုပ်ႇတဵၵ်းတီႈ Record Auodeo ၼၼ်ႉၶႃႈတႃႉ


တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တႃႇ လူတ်ႉ ဢဝ် ငဝ်းတူင်ႉမၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ လိူၵ်ႈ သၢႆႉ မၼ်းသေ သုပ်ႇတဵၵ်း Record Video ၼၼ်ႉသေ မၼ်းတေၸႂ်ႉသိမ်း ၾၢလ်မၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ
ပေႃးယဝ်ႉ လိူၵ်ႈ ဢဝ် Save File ၼၼ်ႉ သေ သုပ်ႇတဵၵ်းထႅင်ႈ OK ၵေႃႈမၼ်းတေသိမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes