မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, September 1, 2014

Tai Learner.apk တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၸဵဝ်းမေႃဝႆး မႃးယဝ်ႉၶႃႈ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းshaniitၶဝ်ႈ ၶပ်းၶိုင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွၵ်ႇမႃးပၼ်
တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး လႆႈၼိူဝ်ႈၽူင်းၼႆယဝ်ႉ ငိၼ်းၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉတေႉယူႇၼႆ
ယူႇတီႈၼႆႈသေ ယွၼ်းလႆႈၶွပ်ႈၸႂ် တၢင်ႇၽိုၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းယူႇၼႆ
ၶႅၼ်းတေႃႇၵႂႃႇၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉ Play store တႂ်ႈၼႆႉသေၵမ်း
မၢႆတွင်း- ယူႇတီႈပၼ်ႁႅင်းသေ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ်လၢဝ်ႁႃႈလုၵ်ႈသေၵမ်းၵမ်း
ႁႃးတႄႉ တဵၵ်းပၼ်လၢဝ်ႁႃႈလုၵ်ႈယဝ်ႉ 
 

ဢဝ် မႃးတီႈ တႆးၼုမ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes