မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, October 27, 2014

AVG Anti-Virus Free 2015 Build 5557a840 | 154 MB


           မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တႃႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသ်ႂ်ၶွမ်းႁဝ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ႈယႂ်ႇ  တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵေႃႈ မၼ်းမၼ်းၸိုဝ်ႈသဵင် ယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ် Antivirus Program ၼႆႉၵေႃႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၵေႃႉ
ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၸႂ်ႉၼႆၵေႃႈတေမီး ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ  တၢင်းသူင်ၸႂ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ယိပ်းတိုဝ်းၽႂ်မၼ်း လူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈၸႂ်ယူႇ ၊ Antivirus Program ၼႆႉ သမ်ႉဝႃႈဢွၵ်ႇၸွမ်းၵူႈပီၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉ ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇၶႃႈလႄႈ  ပီၼႆႉတေႉ  ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇ 2015 သေတၢင်ႇ ပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ ႁဝ်းႁဵတ်းပၼ် Scan လွင်ႈမူတ်းသႂ် ၶွမ်း ႁႂ်ႈမဝ်မႃးသေ ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃ program မၼ်းတၢင်းသဵင်ႈၵေႃႈ မၼ်းမေးပၼ်သေ ဢဝ်မႅင်း ပႅတ်ႈလႆႈၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈပႃးၶႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈလႆႈၸႂ်ၼႆ ၵေႃႈ  လိင်ႉ သွင်ဢၼ် တီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ် ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၶႃႈလႄႈ ၸႅၵ်ႇဝႆႉ  တွၼ်ႈတႃႇ Windows 86.64 bit ၶႃႈယဝ်ႉႉႉ  ႁႂ်ႈယူႇလီမၢၵ်ႈမီးသေၵမ်းၶႃႈ ij


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes