မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 17, 2014

ပိုၼ်ႇၶၢမ်ႇ ၸေႈႁၢင်ႈလီတၢင်းၼမ် တႃႇၵေႃႉၽူႈသူင် တႅမ်ႈ လိၵ်ႈ ဝွၵ်း/ လွၼ်ႉမွၼ်း ၶဝ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႆႉတေႉ ယွၼ်ႉ ပီႈ Tai Yai Sai  ယွၼ်းထိုင် တွၼ်ႈတႃႇ တႅမ်ႈ ဝွၵ်း လွၼ်ႉ မွၼ်း ၼိူဝ်ၸေႈ ႁၢင်ႈလီၸူင်ႉၼႆ၊ ၼႆၶႃႈလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈ သေႃႉႁႃသေ တၢင်ႇ ပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ႁႃတူၺ်းတေႉ မီးယူႇတၢင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ၊ ဝူၼ်ႉ ဝႃႈတေၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း ၽူႈၵေႃႉ ၵႆႉတႅမ်ႈ ဝွၵ်း လွၼ်ႉမွၼ်းၶဝ် ယူႇၶႃႈဢေႃႈ တေပၼ်ဝႆႉ လိင်ႉသၢႆႉ 
မၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉဢဝ် ၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ   တူၺ်းတူၺ်းသေ တဵၵ်းႁႃဢဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ လႃႇ ပႃးမီးယူႇတၢင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ  မီးလွင်ႈသင်ၵေႃႈ ယွၼ်းထိုင် ထၢမ်ထိုင် လႆႈယူႇၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ

http://quoteko.com/love-letterheads.html

http://coloring.com.co/coloring/i-love-you/

http://vector.me/search/love-letter-background

http://all-free-download.com/free-vector/love-letter.html

http://printthistoday.com/free-love-letter-pad-printable/

http://letterlovedesigns.com/product-category/organized-living/

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes