မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, October 20, 2014

ပပ်ႉၸိူင်းတႆး ဢၼ်တေဢွၵ်ႇမႂ်ႇ (ႁူမ်ႈငဝ်းမဵတ်ႉတႃႇ)


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၽူႈႁၵ်ႉလူ လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ  ဢမ်ႇႁိုင်သင် ပပ်ႉၸိူင်း မႂ်ႇꧦ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ (ႁူမ်ႈငဝ်းမဵတ်ႉတႃႇ ) ဢၼ် ၶိူဝ်းႁၢၼ် (လွႆသၼ်ၾႃႉ) တႅမ်ႈၼၼ်ႉ  ၸမ်တေဢွၵ်ႇ   ဢမ်ႇပူၼ်ႉ
ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်း လူသေၵမ်းၶႃႈ  ၊ ၼႂ်းၸိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ သီႇပၢၵ်ႇပၢႆ သေ  တေပဵၼ် ပပ်ႉၸိူင်းတႆး ဢၼ်ယၢဝ်းဝႆႉ ၶႃႈလႄႈ ၼႂ်းမၼ်းၵေႃႈပဵၼ် ဢၼ်လီသူၼ် ၸႂ် သွၼ်ပႃး မၢဝ်ႇသၢဝ်တႆးႁဝ်းသေ ဢမ်ႇၵႃး ၵိုၵ်းပႃးလိူင်ႈႁၵ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ် ၼႆၵေႃႈ ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်းလူတူၺ်းသေၵမ်းၶႃႈ ၊


တီႈပုၼ်ၽေ ဝႆႉ

တူၼ်ႈတီး
ပၢင်လူင်
ၵျွၵ်းမေး
သီႇပေႃႇ
လႃႈသဵဝ်ႈ
မိူင်းယႆ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes