မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 25, 2014

ၶႅပ်းႁၢင်ႈတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ႒႑႐႙ ၼီႈ ၵမ်ႉၽွင်ႈ


       မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ Design တႃႇ ပီမႂ်ႇ တႆးတႄႉ ႁဵတ်းဝႆႉ  ဢမ်ႇလၢၵ်ႈလၢႆးသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵမ်ႉ ၽွင်ႈ ယွၼ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလီလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼမ်ꧦ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ဝူၼ်ႉသင်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈတၼ်ꧦဝႆႉၶႃႈလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးႁဵတ်းလႆႈတေႉꧦ တွၼ်ႈတႃႇပီၼိုင်ႈလႄႈ ပီၼိုင်ႈတႄႉ တိုၼ်း ႁဵတ်းသေၽၢၵ်ႇ ထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ယူႇ၊
ပီၵၢႆၵေႃႈ ႁဵတ်းယူႇ တေမီး မွၵ်ႈ သိပ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပီၼႆတေႉ တၼ်းလႆႈ ၵႃႈၼႆႉၵေႃႈတေလီယူႇ  ၊ ပေႃးၶႃႈယူႇလီ ယဝ်ႉၸိုင် တေၶိုၼ်း တၢင်ႇ ပၼ်ထႅင်ႈ ၼမ်ꧦယူႇၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ လႆႈၸႂ်ၼႆ ၸွင်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၶႃႈလႄႈၼေႃ

(မၢႆတွင်း) ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တႄႉ ပဵၼ် ပီႈၼၢင်းၶႃႈ  ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၶႃႈယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈၶႃႈႁွတ်ႈ သီႇပေႃႉၼၼ်ႉ  ယွၼ်ႉမၼ်းတေၵႂႃႇ  ၶိုၼ်ႈၵျွင်းၼႆၶႃႈလႄႈ ၶႃႈၸင်ႇလႆႈယွၼ်း ထႆဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပီႈၸၢမ်ၽွင်း ၼႆႉ  ဢဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေ မေးၶိုၼ်းသႂ်ႇသေတီႈꧦၼႆပေႁဵတ်းသေၵမ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁၢမ်ႈဝႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

သင်ဝႃႈ ၶႃႈယူႇလီလႄႈ တၼ်းမႃး တေႁဵတ်းတၢင်ႇ ထႅင်ႈ တီးၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းၼႆ ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းသေၵမ်းၶႃႈ ij

ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ႁႂ်ႈယူႇလီ မၢၵ်ႈမီး ၵတ်းယဵၼ် ၸွမ်း ပီမႂ်ႇႁဝ်းသေၵမ်းၶႃႈ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes