မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 11, 2014

တႃႇ ပွႆႇၵႂၢမ်းၼႂ်း ၶွမ်း Cherry Player v2.1.1


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ  Player မႂ်ႇꧦသႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ Cherry Player ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ  ၼႆႉတေႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၶွမ်းၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ တိုၵ်ႉ ၶူင်ဢွၵ်ႇ  ၼႂ်း ပီ2014 ၼႆႉ ၵူၺ်းၶႃႈလႄႈ ၵမ်ႉ ၽွင်ႈၵေႃႈတေ ပႆႇယၢမ်ႈၸႂ်ႉၼႆတေႉ တိုၼ်းယု
မ်ႇ ယမ်ယဝ်ႉၶႃႈ ၊ ၶႃႈတႄႉ လႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းယိပ်း ၽူၺ်ႇ မဝ် လိူဝ်သေတၢင်ႇ ဢၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ မၼ်းဢမ်ႇလိူၵ်ႈ ၾၢလ် သင်သေပဵၼ် ယူႇတီႈ ဢွၼ်လႅင်း Online သေတူၺ်း Site videos BBC, billboard , last.fm , YouTube , VK ၶဝ်ၵေႃႈ မၼ်းၽူၺ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ယၢမ်း ဢွၼ်ၵၼ် ယိပ်းတူၺ်း မွၵ်ႇၵွၼ်ႇ Player ၶႃႈလႄႈ း) သႅၵ်ႉ မၼ်းတေႉ မီး  21MB ၵူၺ်း᧠ႃႈ ။ ႁႂ်ႈယူႇလီမၢၵ်ႈမီးသေၵမ်းၶႃႈ ij

Download:Cherry Player v2.1.1 Final 

 My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes