မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 17, 2014

Corel AfterShot Pro v2.0.3.52


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးသုပ်ႇ မိုတ်ႈ ပၼ်ထႅင်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်  Program ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၶွမ်းၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ  Digital Camera ၶဝ်ဢၼ်ထႆႇ ဝႆႉသေလႄႈ ၶႂ်ႈၶိုၼ်း မေး ဢမ်ႇတၢပ်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်း
Photoshop ၵေႃႈ လႆႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးဝႆႉထႅင်ႈ RAW Images သေ တႃႇ တေႇ  Print ဢွၵ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ မၼ်းၶိုၼ်းမေး Edit လႆႈလီငၢမ်းသေ  တေႇၸဵမ် လပ်းသိင်ႇ  လႄႈ ၶႂ်ႈသႂ်ႇသီ colour ႁၢင်ႈၽၢင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ လႆႈသဵင်ႈသေ  တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း ၸိုၼ်ႈသႂ် ၶႅမ်ႈမႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢမ်းဢဝ်ၸႂ်ႉၵၼ်ၶႃႈလႄႈ
 Corel AfterShot Pro v2.0.3.52 x86  | 103 MB

Corel AfterShot Pro v2.0.3.52 x64  | 103 MB

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes