မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 24, 2014

ၶတ်းၼႃႈၽူင်း ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ DIY Locker

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉမႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၽူႈ ယိပ်း ၽူင်းၶဝ် ၊တႃႇၶတ်း သေႃးၼႃႈ DIY Locker ၽူင်းႁဝ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ  DIY Locker ၶႃႈဢေႃႈ Apk ၼႆႉ ၶႃႈ ပဵၼ် ဢၼ်လႆႈၸႂ်တေႉၶႃႈယဝ်ႉ  တီႈ lock pattern
မၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သႂ်ႇၵေႃႈလႆႈဢေႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢင်ႈၽၢင် Style မၼ်းၵေႃႈ ပႃးၶဝ်ႈဝႆႉတၢင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ  ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယူႇၼႆ ယုမ်ႇယမ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ  ႁၢင်ႈၽၢင်မၼ်းတေႉ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  ij

Download:DIY Locker

Play.google:DIY Locker
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes