မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 24, 2014

English - Tai (Shan) Dictionary For Android

 

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ   တွၼ်ႈတႃႇၽူင်း လႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်  ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၶိုၼ်းမေးၶိုၼ်း ဝႆႉ ပပ်ႉသပ်းတႆး English To Tai (Shan) Dictionary  ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ တေပဵၼ်တၢင်းၶဝ်ႈတိုဝ်း 
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းယူႇတေႉဢေႃႈ ၶႃႈသွၵ်ႈႁႃၵေႃႈမီၸေး ယူႇၶႃႈ သင်ၶႂ်ႈဢဝ်ၵေႃႈ လူတ်ႇဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ယႂ်ႇၼမ်တေႉတီႈ ၶတ်းၸႂ် ပၼ်ပၢႆႈ IT ၽူင်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ ij

Download:English To Tai (Shan) Dictionary 


 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes