မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, October 22, 2014

ၾိင်းမႂ်ႇꧦ (တႃၶဵဝ်/ Green Eye) ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁၵ်ႉၽၢမ်းတႃ


          မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇꧦ ဢၼ် ၸုမ်း တႃႇၶဵဝ် (Green Eye) ၶဝ်ႁွင်ႉဝႆႉ  ( ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁၵ်ႉၽၢမ်းတႃ) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉ  ၽိင်းမၼ်း ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၵူၺ်း ၊ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ၼႆႉ
ၶႃႈယင်းဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်ၵွၼ်ႇၶႃႈ ၊ ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် Mo Leng YingTai ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းထႆး သူင်ႇ မႃးပၼ်ၶႃႈလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇ ၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ ယွၼ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပီႈမူဝ်လႅင်း ၶဝ်ယႂ်ႇၼမ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ  တီႈၸွႆႈသူင်ႇပၼ်ၼႆႉတေႉတေႉဢေႃႈ ။  ၽိင်းမၼ်းတၢင်းမူတ်းတေႉ တေမီး႑႓ ႁူဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ   ဢၼ်ၶႃႈၶပ်ႉဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႄႉ  မၼ်းတေၽိတ်းဝႆႉယူႇၶႃႈ ယွၼ်ႉတီႈၶႃႈ ဢမ်ႇမီးငဝ်း ၽိင်းမၼ်းၶႃႈလႄႈ လႆႈလၢမ်းသေ ၶပ်ႉဝႆႉ ဢဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ ၶႃႈႁဝ်းယွမ်းၽိတ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၊ သင်ဝႃႈ မီး ၵေႃႉႁူႉၸိုဝ်ႈ ၽဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် ၶဵၼ်းတေႃႈ လၢႆႈဝႆႉ ပၼ်တီႈ Facebook Comment တီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ  တႅမ်ႈ ပၼ်ၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢႆမၼ်းဝႆႉပၼ်သေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းထိုင်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ  ij မႂ်ႇသုင်ၶႃႈNo
Title
Singer
Listen/Download
Size
1
ဢမ်ႇမီးမႂ်းဢမ်ႇပဵၼ်
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
7.00 MB
2
ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁၵ်ႉၽၢမ်းတႃ
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
9.00 MB
3
သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇ
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
6.00 MB
4
ၵေႃႉႁဵတ်းလႆႈ
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
8.00 MB
5
တၢင်းသဵင်ႈ ပဵၼ်သူၵေႃႉႁဵတ်းသၢင်ႈ
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
6.00 MB
6
တိုၼ်ႈလႄႈတႆး
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
2.00 MB
7
ယႃႇပွႆႇၽႃႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
9.00 MB
8
ယၢၼ်ၵွပ်ႈသင်
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
7.00 MB
9
ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တႆးလိုမ်းၸၢတ်ႈ
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
9.00 MB
10
ႁႂ်ႈႁွမ်ႁၼ်ထိုင်
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
7.00 MB
11
မွၵ်ႇႁၢမ်းဢၢႆ
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
8.00 MB
12
ၵေႃႉႁၵ်ႉၵိုမ်း
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
9.00 MB
13
ၾၼ်ၵၢင်ဝၼ်း
တႃႇၶဵဝ် (Green Eye)
7.00 MB

တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ်ၵႂႃႇ တီႈတႂ်ႈၼႆႈသေၵမ်းၶႃႈ


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes