မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, October 1, 2014

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇꧦ Hip-Hop တႆး (ဢၼ်လႆႈလိုမ်းယၢပ်ႇ ) ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ Hip-Hop တႆး တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉ ႁၵ်ႉၽိင်းတႆး ထွမ်ႇၽိင်းတႆးႁဝ်းၶဝ် မႃးယဝ်ႉၶႃႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႉပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၵူၺ်းသေ ၵူၼ်းႁွင်ႉမၼ်းတေႉ  ပဵၼ်ၵူၼ်း မူႇၸေႈ ၶႃႈဢေႃႈ ၸိုဝ်ႈတေႉ  ဝႃႈ ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇ 
  ၼႆဢေႃႈ ၸိုဝ်ႈၽိင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ် (ဢၼ်လႆႈလိုမ်းယၢပ်ႇ) ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၽိင်းမၼ်းတေႉ မီး ပဵတ်ႇႁူဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ ၼၢင်းယိင်းၽူႈ ႁွင်ႉၸွမ်းတေႉ  ပဵၼ် လၢဝ်ၼုမ်ႇႁွမ် လႄႈ  ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ငိၼ်းထွမ်ႇၵၼ်တူၺ်းၶႃႈလႄႈၼေႃႈ လီထွမ်ႇတေႉတေႉ  Hip-Hop တႆးၵၢပ်ႈ ပၢၼ်ႇမႂ်ႇၼႆၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးတိၵ်းꧦယဝ်ႉၶႃႈၵမ်းၼႆႉ း) သဵင်ၵေႃႈ ဝၢၼ် ၶႃႈဢေႃႈ  မိူဝ်ႈၶႃႈတေႇ ငိၼ်းသဵင်လၢႆꧦ ပႆႇႁၼ်တူဝ်ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇ ပဵၼ်  (ၸၢႆးၸၢႆးၶမ်းလႅင်) ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးၼႆၶႃႈဢေႃႈ ႁိႁိ ၊ ၵူၼ်းတေႉ ဢမ်ႇမိူၼ် သဵင်တႄႉ  ငၢႆးꧦ ၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ ယၢမ်းပၼ်ႁႅင်းထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈလႄႈ  ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ij ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် တီႈမႃးလေႇ ႁွတ်ႈ ၼႂ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  ယႂ်ႇၼမ်သေ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈတေတၢင်ႇ ၵႂႃႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉငၢႆးလၢႆꧦယူႇၶႃႈဢေႃႈ ij ႁႂ်ႈယူႇလၢႆမၢၵ်ႇမီးသေၵမ်းၶႃႈ....... းD

<<လၢႆးဢဝ်ၵႂၢမ်းလႄႈ ထွမ်ႇၵႂၢမ်း တူၺ်းတီးတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ>>No Title Singer Listen/Download Size
1 Shut UP-ll ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇ Click Here !! 2.00 MB
2 ဢၼ်လႆႈလိုမ်းယၢပ်ၢ ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇ/ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း Click Here !! 4.00 MB
3 ၼုမ်ႇ ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇ Click Here !! 3.10 MB
4 ႁိမ်းငဝ်းတူဝ် ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇ Click Here !! 4.00 MB
5 ၼွင်ႉယႃႇမႃး ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇ Click Here !! 4.20 MB
6 ယွၼ်ႉႁၵ်ႉ ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇ Click Here !! 4.00 MB
7 ယိၼ်းၸူမ်း ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇ+လၢဝ်ၼုမ်ႇ်ႁွမ် Click Here !! 3.50 MB
8 မွင်း ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇ Click Here !! 4.70 MB


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes