မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 11, 2014

တႃႇတတ်းငဝ်း Lightworks v12.0.1 Beta | 73 MB


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် Video Editor Lightworksၸိူဝ်း သူင်ႇ တတ်းငဝ်း videos ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ မၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၶဝ်ႈတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၵေႃႉ ၵႆႉတတ်းငဝ်းၶဝ်တေႉတေႉယူႇၶႃႈ ၊ effects မၼ်းၵေႃႈ ပႃးဝႆႉတၢင်းၼမ်သေ  သႂ်ႇၸွမ်းလႆႈထႅင်ႈသဵင် Audio Videos ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈဢေႃႈ
တွၼ်ႈတႃႇသိမ်းမၼ်းၵေႃႈ Format မၼ်းပႃးဝႆႉယူႇတၢင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၸၢမ်း ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈႈ သႅၵ်ႉ မၼ်းတေႉမီး 73 MB ဢေႃႈ ၊ ဝႆႉ ပၼ် တႃႇ  Windonws 64/32 bit ၶႃႈယဝ်ႉ  Windonws ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တူၺ်းသေ လူတ်ႇဢဝ်သေၵမ်း၊ ႁႂ်ႈတဵမ်ႈထူၼ်ႈသေၵမ်းၶႃႈ ij 

Lightworks v12.0.1 Beta x32  Mirror | 73 MB

 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes