မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 24, 2014

ဢဝ်ၶႅပ်းသႂ်ႇ တၢင်းလင် Settings Amazing Background

 

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ  မႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၸူဝ်း ၽူႈသိူင် ယိပ်းၽူင်း ၵႆႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လၢၵ်ႇလၢႆးၼၼ်ႉဢေႃႈ း) ပဵၼ် ပုၼ်ႇၶၢမ်ႇလင်  Amazing Background တွၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇၶႅပ်း တၢင်းလင် Settings
ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ   တီႈၼႆႈတႄႉ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်လႂ်သႂ်ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇၶႃႈ လၢႆးမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢပ်ႇလူင်လၢင်သင်သေ ပေႃး လူတ်ႇဢဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢူၼ်းၶဝ်ႈသေ လၢႆႈလႆႈၼင်ႇၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၶႃႈ ij

Download:Amazing Background

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes