မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, October 27, 2014

Windows 10 Enterprises Technical Preview ISO (En-US,En-UK,Chinese,Portuguese)


   မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ထႅင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ  Windows 10 Technical Preview (32-bit+64-bit) ၽႃသႃ သီႇဢၼ်သေ ဢၼ် သေတၢင်ႇပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ  ၽၢလ် ISO မၼ်းေ


Screen Shots... 

32-Bit OS System

English (USA)                    (2.84 Gb)     Download

English (United Kingdom)    (2.85 Gb)   Download

Chinese (Simplified)           (2.96 Gb)    Download

Portuguese (Brazil)            (2.82 Gb)    Download

64-Bit OS System

English (USA)                    (3.70 Gb)     Download

English (United Kingdom)    (3.69 Gb)   Download

Chinese (Simplified)           (3.86 Gb)    Download

Portuguese (Brazil)            (3.66 Gb)    Download

Windows 10 Enterprises Technical Preview Key

      PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PK


Activator For Windows 10     

KMSAuto Net 2014 v1.3.1 beta 1 Portable   Download

Driver Softwares

Net Framework 3.5(Includes 2,2.5,3)-234.49 Mb

               Download

Microsoft SliverLight - 6.63 Mb

              Download        

LightSribe - 9.41 Mb

              Download                    

Flash Player 15.0.0.183 Beta(32/64) (non IE) - 17.10 Mb

             Download


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes