မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 10, 2014

Windows 10 Technical Preview (32-bit+64-bit)--(2.93 Gb+3.81 Gb)

   

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးၵပ်းသုပ်ႇ မိုတ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ၽူႈယိပ်းၶွမ်းၶဝ်ထႅင်ႈ Windows 10 ၶွမ်း ႁူင်းၵၢၼ် Microsoft ၶဝ် ပိုၼ်ပၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ပၼ်ထႅင်ႈ Windows 10 Technical Preview ဢွၵ်ႇမႂ်ႇꧦ မႃးထႅင်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် 2014 October ၼိုင်ႈဝၼ်း 1 ၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ  ႁၼ်ပိူၼ်ႈၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉလၢတ်ႈ
ဝႃႈၸႂ်ႉၶႅမ်ႉယူႇၼႆၶႃႈလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈႁႃသေတၢင်ႇ ပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ  မီးဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ  (32-bit+64-bit) ၶႃႈယဝ်ႉ  ယွၼ်ႉပဵၼ် တိုၵ်ႉႁႃဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇပူၼ်ႉမႃး 9 ဝၼ်းၵူၺ်းၶႃႈလႄႈ သႅၵ်ႉမၼ်းၵေႃႈ မီးယူႇ  ၼိုင်ႈဢၼ်  2-GB ပၢႆ လႄႈ 3-GB ပၢႆ ၶႃႈဢေႃႈ။ တၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႈငၢႆႈꧦငႅမ်ႈꧦလႆႈယူႇဢေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၶႃႈ ၵႂႃႇသေႃႉႁႃ ၼႂ်းလၢၼ်ႉ မၼ်း တီးတႃႈၵုင်ႈ ၼႆႉၵေႃႈ ယင်း ပႆႇမီးၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ း) လူတ်ႇဢဝ်ယဝ်ႉသေ ပေႃးယဝ်ႉ တႃႇဢူၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ  လၢႆႈၾၢလ် မၼ်းပဵၼ် image သေ ဢဝ် ၶႅပ်း DVD (or) USB Flash Drive(8-Gb) ၶဝ်ၵေႃႈ ၵူးသေတၢင်ႇ လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ      ႁၢင်ႈၽၢင်ၼႂ်းမၼ်း -Screen Shots.....

-(ၵီးမၼ်း) Original Key (32&64)....

NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR

Download: Windows 10 Technical Preview-x86-EN-US (2.93 Gb)

Download:  Windows 10 Technical Preview-x64-EN-US (3.81 Gb)

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes