မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 10, 2014

WinRAR 5.20 Beta 1 Final (3.53 Mb) မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် သွၢပ်ဝၢႆး မီးလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၵမ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ထႅင်ႈ Version မႂ်ႇꧦ WinRAR 5.20 ဢွၵ်ႇမႂ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ
(07/10/2014) ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးဝႃႈ WinRAR ၼႆႉတေႉ တေႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၼမ်ယူႇ ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်းၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈၶႃႈယဝ်ႉ သႅၵ်ႉမၼ်းၵေႃႈလဵၵ်ႉꧦၵူၺ်းၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ  Windonw 64-86 ၶႃႈဢေႃႈ


 Download:WinRAR 5.20My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes