မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 3, 2014

ၾိင်းၵႂၢမ်း ဢွၼ်ႇမၢဝ်း (ၾၢင်ႇမၢဝ်းၶဵဝ်ၵူၼ်းလပ်းသိင်ႇ )       မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ ၾိင်းၵႂၢမ်းသဵင် ဝၢၼ် ဢွၼ်ႇမၢဝ်း ႁွင်ႉဝႆႉ  (ၾၢင်ႇမၢဝ်းၶဵဝ် ၵူၼ်းလပ်းသိင်ႇ ) ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ  ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် ၾိင်းဢွၵ်ႇဝႆႉႁိုင်တၢၼ်ႇꧦယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ  ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်း  ၸၢႆးတႃးဢုတ်း  
(လၢင်းၶိူဝ်း) သူင်ႇပၼ်ၶႃႈလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇ လႆႈတၢင်ႇဝႆႉပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ - ၸၢမ်းထွမ်ႇ ၵၼ်တူၺ်းၶႃႈလႄႈ ၼေႃ ၾိင်းၵႂၢမ်းၵေႃႈလီထွမ်ႇ ယူႇမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ  ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်   ၸၢႆးတႃးဢုတ်း  ႁဝ်းယႂ်ႇၼမ်သေ တီႈသူင်ႇပၼ်ၶႃႈလႄႈ ပၼ်ႁႅင်း လေႇတူၺ်း ၼႂ်း ဝႅပ်ႉၶႃႈႁဝ်းယူႇတႃႇသေႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ ၽူႈ လႂ်ဢမ်ႇဝႃႈပေႃးမီး ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈ လွင်ႈတႆး ၵၢၼ်တႆးၼႆ သူင်ႇပၼ်ၶႃႈလႆႈယူႇဢေႃႈ  တေတၢင်ႇ ပၼ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈယူႇလီမၢၵ်ႇမီးၵူႈၵေႃႉတၢင်းသဵင်ႈသေၵမ်းၶႃႈ

No Title Singer Listen/Download Size
1 ၶူဝ်းတွၼ်ႈ ဢွၼ်ႇမၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
2 ၵႂၢမ်းၸဵတ်ႉၼမ်ႉတႃ ဢွၼ်ႇမၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
3 ၵဝ်သုမ်းၵေႃႈႁိုဝ်လူႉ ဢွၼ်ႇမၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
4 ပွႆႇဝၢင်းပၼ်ယူႇ ဢွၼ်ႇမၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
5 ၸႂ်တိတ်းႁွႆႈ ဢွၼ်ႇမၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
6 ၾၢင်ႇမၢဝ်းၶဵဝ် ဢွၼ်ႇမၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
7 မွၵ်ႇၵွၼ် ဢွၼ်ႇမၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
8 တၢင်းႁၵ်ႉဝႃႈပွင်ႇသင် ဢွၼ်ႇမၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes