မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, November 18, 2014

CCleaner v5.0.5035 (BETA) With Business + Professional crack (5.56 Mb)


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ်  CCleaner v5.0.5035
မႂ်ႇမႂ်ႇ Version ဢၼ်ဢွၵ်ႇလုိိၼ်းသုတ်းမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ် ယူႇၶႃႈေဢႃႈ

ၼႆႉေတႉ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမႃး ႕ ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၺ်းေသ ႁၢင်ႈၽၢင် Themes မၼ်းေၵႃႈ
ၶုိၵ်ႉၶႅမ်ႉဝႆႉေတႉေတႉၶႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈၸႂ်ၸုိင် ၸၼ် Site မၼ်းေၵႃႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ
မီး 5 MB ၵူၺ်းၶႃႈ

Download:CCleaner v5.0.5035

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes