မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 3, 2014

Tai Dic Dictionary for phone

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးသုပ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ထႅင်ႈပပ်ႉ သပ်းတႆး Tai Dic  Dictionary ဢၼ် ၸၢႆးထုၼ်းၵေျႃႇ ႁဝ်းႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ
မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉယူႇဢေႃႈ  ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈထိုင် ၸၢႆးထုၼ်းၵေျႃႇ ၸႂ်ၼမ် တီးၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းပၼ် တႃႇၵူၼ်းတႆးတၢင်းၼမ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ယူႇႁႂ်ႈလီမၢၵ်ႇမီးၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းၶႃႈ

Download:Tai Dic.apk

Download:Tai Dic play.google

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes