မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 3, 2014

TAI SNM Player For phone


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈ ၽူႈယိပ်းၽူင်းၶဝ်   SNM Player ၽၢႆႇတႆး ဢၼ် ၸၢႆးထုၼ်းၵေျႃႇ  ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ႁၢင်ႈၽၢင်မၼ်းတေႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၼဝႄႆႉၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ
သင်ဝႃႈလႆႈၸႂ်ၸိုင် လူတ်ႇ ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈတၻီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

Downlaod:TAI SNM Player

Downlaod: Play Store TAI SNM PlayerMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes