မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, November 5, 2014

Windows activator 10,8.1,8,7          မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈ ယဝ်ႉၶႃႈ တႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၽူႈ ၸႂ်ႉၶွမ်းၶဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်း Windows activator ၶွင်ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ  ဢွၵ်ႇမႃးပႆႇႁိုင်သင်သေ ၊ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ  ႁဵတ်း activator Windows 10,Windows 8,Windows 8.1 Windows
7 ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ယိူင်းထိုင်တွၼ်ႈတႃႇ  Windows 10 မႂ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်သေ ဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈယဝ်ႉ လႆႈဝႃႈ ဢၼ်လဵဝ် ၵူၺ်းသေ ပဵၼ် ဢၼ်ၸေးဝႆႉတေႉၶႃႈဢေႃႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်ႈၵေႃႈငၢႆႈတႄႉတႄႉ ၶႃႈ သႅၵ်ႉမၼ်းၵေႃႈ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ  2.MB  ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ လႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ ႁႂ်ႈယူႇလီမၢၵ်ႈမီး ႁႂ်ႈပၢႆး ဢၢႆးထီႇ ႁဝ်းၶိုတ်းပိူၼ်ႈသေၵမ်းၶႃႈ

Download:Windows activator

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes