မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 18, 2014

တႃႇသႂ်ႇ မွတ်ႉ ႁၢင်ႈလီ တီႈၼႂ်းၶွမ်း CursorFX Themesမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶွမ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၢႆမွၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈယူႇတၢင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်ႈလႆႈ  တေႇ ဢဝ် Windows 8.
1 ထႅင်ႈ လၢႆၸိူဝ်းၵေႃႈ ၸႂ်လႆႈသဵင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ၽၢႆလ် သၢႆႉ မၼ်းၵေႃႈ မီး 14.1MB ပၢႆ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၊ၼႆႉတေႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်း ၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းႁၢင်ႈလီ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆတေႉ မႅၼ်ႈဢဝ် ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၸၢမ်း ဢင်တူၺ်းၶႃႈလႄႈၼေႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

Download:CursorFX Themes


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes