မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, December 13, 2014

Mac Blu-ray Player for Windows 2.8.2.1183 + Regkeyမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇသင်ၵေႃႈႁိုင်တေႉတေႉၼႃႈၼႃႈယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈဢမ်ႇတၼ်း ၵေႃႈပႃး လႅင်း ၼႅတ်ႈဢမ်ႇလီၵေႃႈပႃးၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၵမ်းၼႆႉ ၸွင်ႇမီး Media Player လီလီမႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ယူႇဢေႃႈ

ၾၢႆမၼ်းတေႉ ႁဵတ်းဝႆႉ Format  ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၽူၺ်ႇလႆႈၶႃႈယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇလိူၵ်ႈ ၾၢႆမၼ်းၶႃႈ သႅၵ်ႉမၼ်းတေႉမီး 46.5 Mb သေ ဢမ်ႇဝႃႈ Windows 7 လႄႈ 8  9 10 ၵေႃႈမၼ်းၸႂ်ႉလႆႈမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ လၢႆးသွင်းမၼ်းတေႉ ပေႃးလူတ်ႇဢဝ်ယဝ်ႉ  တႃႇႁဵတ်း register မၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ  paste  C\Program Files\Mac Blu-ray Player ၼႆႉၵေႃႈၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ႁႂ်ႈယူႇလီမၢၵ်ႇမီးၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းၶႃႈ


Download:Mac Blu-ray player

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes