မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 18, 2014

တွၼ်ႈတႃႇႁႃ ၶီး တိင်ႇ ငၢႆႈငၢႆႈလူၺ်ႈ Riffstation တႃႇၽူႈသူင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၶဝ်


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈတၢင်ႇ ပၼ် Softwere လႄႈ ပၢႆးမေႃ ႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၵမ်းၼႆႉ ၸွင်ႇမီး Softwere Riffstation ၶိုၵ်ႉ ၶႅမ်ႉ  တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်းလႄႈ  ၽူႈသူင်ႇၸႂ် ပၢႆးမွၼ်း ၼဵတ်းတဵင်ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ် Softwere ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ  တွၼ်ႈတႃႇ ႁႃ ၶီးၵႂၢမ်း ၸွမ်းသဵင်တိင်ႇ ၶႃႈယဝ်ႉ  ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈ ငၢႆႈတေႉတေႉၶႃႈ 
ပိူင်တႅၵ်ႈႁဝ်းလႆႈၸႂ်ၵႂၢမ်းဢၼ်လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ တႃႇတေၶိုၼ်ႈ ႁွင်ႉၼိူဝ် ၶဵင်ႇၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမီး ဝႆႉ ၶီးၵႂၢမ်းမၼ်းၸိုင် ၽူႈတွႆႇၶဝ်ၵေႃႈ တေတွႆႇပၼ် ဢမ်ႇလႆႈ ၊ လႆႈသေတႃႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွၵ်း ၶီးမၼ်းလီၵေႃႈ သဵင်မၼ်ႈတေပိူင်ႈသေ တေဢမ်ႇလီထွမ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ  ပေႃးယိပ်း Riffstation ၼႆႉတေႉ တႃႇႁႃ ၶီးမၼ်းတိုၼ်းလႆႈၵူႈဢၼ် လိူဝ်ႇ မီးၸေႈသေ တႅမ်ႈၸွမ်း ၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ၊ ၼႆႉတေႉ ၶႃႈလႆႈႁူႉၽွၼ်းလီမၼ်း  တီႈပႃႇၵိူဝ်  မိူဝ်ႈပီမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇ ၵဝ်ႇၶႃႈ ယွၼ်ႉ ပဵၼ်ပွႆးသေ လႆႈလိူၵ်ႈၵႂၢမ်းတႅၵ်ႈၵႂၢမ်းလႄႈ  လႆႈၸႂ်ႉ Riffstation သေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ဢေႃႈ ႁႃ လႆႈ ၶီးမၼ်း တေႇ Into မၼ်းၸႃႉၵႂႃႇတေႃႇသုတ်းၶႃႈယဝ်ႉ  ၸၢမ်းယိမ်းၵၼ် တူၺ်းၶႃႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇ   ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းယူႇတီႈၵႆလႄႈ လႆႈၸၢင်ႈပိူၼ်ႈ တွႆႈပၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တေငၢႆႈၵႂႃႇၸွမ်းသဵင်မၼ်းလႆႈလီလီယူႇဢေႃႈ

Download:Riffstation


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes