မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, December 19, 2014

Settings Tai မႃးယဝ်ႉၶႃႈ

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ Samsung တေႉ  ပိၼ်ႇဝႆႉ  Settings ၽၢႆႇတႆးၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးၼႂ်း Samsung တေႉၶႃႈႁဝ်း ၸၢမ်း ဢူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၵေႃႈၸႂ်ႉလႆႈယူႇဢေႃႈ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ထႅင်ႈၽူၼ်းတၢင်ႇ ဢၼ်တေႉ ၶႃႈၵေႃႈ ပႆႇၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈ ပဵၼ် ၽႂ်ၵေႃႉ ပိၼ်ႇ ဝႆႉၼႆတေႉၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁူႉၶႃႈ ယွၼ်ႉ ဢဝ် မႃးတီႈၼႂ်ႈ
Taiapplications ၼိူဝ် ၽိတ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းၵေႃႈ ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ၼေႃႈ သႅၵ်ႉမၼ်းၵေႃႈ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈ

Download:Settings Tai

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes