မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, January 14, 2015

Ashampoo Slideshow Studio HD 3.0.5 + Crack    မႂ်ႇသုင်ၶႃႈႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၽူႈ ၵႆႉႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ သႂ်ႇၸွမ်းၵႂၢမ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်း Slideshow ၶႃႈယဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းတေႉ ပဵၼ်Ashampoo Slideshow Studio HD
ၼႆႉၵေႃႈ ၶႃႈသႂ်ႇပႃးဝႆႉ Crack မၼ်းယဝ်ႉသေ ၊ effects မၼ်းၵေႃႈ ပႃးဝႆႆႉတၢင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ တေသင်ႇထုၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ  ၵေႃႉ ၽူႈႁဵတ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵိုၵ်း ၵႂၢမ်းၶဝ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ij ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ij မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ  Extracted from your digital camera and copied to the hard drive…there they are now, innumerable photos of parties, family gatherings, child births, class trips, vacations and lots of other occasions.
What are you going to do with all these precious mementos? Leave them to the digital nirvana? Never!
Get Ashampoo Slideshow Studio HD 2, import your pictures and create a digital slideshow in no time. Show your slideshow on a TV or beamer projector using a PC, DVD or Blu-ray™ player or even a PlayStation®. Choose from a huge number of amazing effects for transitions from photo to photo, comment on your pictures by adding texts and add sentimental background music in order to astonish friends, family and acquaintances and that in brilliant HD quality.

Download:Ashampoo Slideshow Studio HD 3.0.5 + Crack 

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes