မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, January 2, 2015

ၾိင်းၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ၸၢႆးၵေျႃႇတေႉ (ႁၵ်ႉယူႇၵေႃႈတေလႆႈလိုမ်း)


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၵေႃႈ မီးၵႂၢမ်းမႂ်ႇ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် ထႅင်ႈဢေႃႈ  ၼႆႉတေႉ ပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉ ၵႂၢမ်း ၸၢႆးၵေျႃႇတေႉ  ၵေႃႉဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းတႄႉ တေဢမႇ်မီးယဝ်ႉၶႃႈယိူဝ်ႉ ၼေႃႈ ယွၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ် ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ယူႇၵေႃႉၼိုင်ႈၶႃႈလူး ၸိုဝ်ႈၶႅပ်းၵႂၢမ်ႈတေႉ  (ႁၵ်ႉယူႇၵေႃႈ တေလႆႈလိုမ်း) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းမႂ်ႇတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇ ၵူၺ်းၶႃႈ
ယွၼ်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ  ယူႇတီ ၼိူဝ် ၽဵတ်ႉ သေ သူင်ႇ ပၼ်ၶႃႈလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇ ပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ
ၵေႃႉသူင်ႇမၼ်ႈတေႉ ပဵၼ် ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ  (လၢင်းၶိူဝ်း) ဝၢၼ်ႈတႃႈ ၸိုဝ်ႈ ၽဵတ်ႉတေႉ ပဵၼ် Sai Kham Pang သူင်ႇ ပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵပ်းသုပ်ႇလၢတ်ႈ မၼ်းလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၸႂ်ၵေႃႈလီ ယဝ်ႉၵေႃႈမေႃလၢတ်ႈတေႃႇ ပိူၼၼ်ႈတေႉꧦ ၶႃႈ  ႁႄႈႈႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် မၼ်းၸၢႆးတေႉတေႉ ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈယူႇလီမီးငိုၼ်းသေၵမ်းၶႃႈ


No Title Singer Listen/Download Size
1 တၢင်းႁၵ်ႉႁဝ်း ၸၢႆးၵေျႃႇတေႉ-ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး Click Here !! 2.00 MB
2 ႁၵ်ႉယူႇၵေႃႈတေလႆႈလိုမ်း ၸၢႆးၵေျႃႇတေႉ Click Here !! 2.00 MB
3 သၢဝ်ဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸၢႆးၵေျႃႇတေႉ Click Here !! 2.00 MB
4 ၸိူၵ်ႈၶၢတ်ႈၵေႃႈ ႁူဝ်းယႃႇႁႂ်ႈလႆ ၸၢႆးၵေျႃႇတေႉ- Click Here !! 2.00 MB
5 ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၼိုင်ႈမွင်း ၸၢႆးၵေျႃႇတေႉ- Click Here !! 2.00 MB
6 ႁႂ်ႈသုတ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၼႆႉ ၸၢႆးၵေျႃႇတေႉ- Click Here !! 2.00 MB
7 ၸႂ်ထိုင်ၸူႉႁၵ်ႉၼႃႇ ၸၢႆးၵေျႃႇတေႉ- Click Here !! 2.00 MB
8 ဢမ်ႇထိူၵ်ႈႁွမ်းမိုဝ်းၵူပ်းၵၼ် ၸၢႆးၵေျႃႇတေႉ- Click Here !! 2.00 MB
9 ၸွင်ႇတေႁၵ်ႉၶိုၼ်းႁိုဝ် ၸၢႆးၵေျႃႇတေႉ- Click Here !! 2.00 MB
10 ၸွင်ႇတေမိူၼ်ၶဝ် တင်းႁၵ်ႉႁႃး ၸၢႆးၵေျႃႇတေႉ- Click Here !! 2.00 MBMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes