မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, January 10, 2015

ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း (လၵ်ႉႁႆႈၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ)


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ ၽိင်းၵွၢမ်းဝၢၼ် မႂ်ႇမႂ်ႇ ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉၶႅပ်းသဵင် Audio ၵူၺ်းသေ ၵႂၢမ်းၵေႃႈ လီထွမ်ႇတေႉတေႉၶႃႈယဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈၶႅပ်းတေႉ ဝႃႈ (လၵ်ႉႁႆႈၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ် ၵႂၢမ်းၶႅမ်ႉ ထိုင် ဢူၵ်းထိုင်ၸႂ်
တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ :D ၸူးၸႂ်တေႉ ဢမ်ႇပႆႇၶႂ်ႈတၢင်ႇပၼ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵႂၢမ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ (လၢင်းၶိူဝ်း) သူင်ႇပၼ်လႄႈ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ  ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်မၼ်းၸၢႆး တေႉတေႉယူႇ တီႈဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇသေလႄႈ သူင်ႇမႃးပၼ်ၶႃႈယူႇဢေႃႈ ဢၼ်သူင်ႇမႃးၵေႃႈ မီႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇယူႇတၢင်းၼမ် ယွၼ်ႉတီႈၶႃႈ လႅင်း ဢမ်ႇလီလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇ လူတ်ႇလူင်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဢဝ်ယဝ်ႉ ဢၼ်မၼ်းၸၢႆးသူင်ႇပၼ်တၢင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉတေသူင်ႇလူင်းပၼ်ထႅင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းမႂ်ႇလၢႆꧦ ၶႃႈဢေႃႈ ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်းပၼ်ႁႅင်း ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၼမ်ꧦသေၵမ်းၶႃႈ ij ႁႂ်ႈယူႇလီမၢၵ်ႇမီးသေၵမ်းၶႃႈ

No Title Singer Listen/Download Size
1 ၽွမ်ႉဵသင်ၵွင်မွင်းသႅင်ႇ ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း+ Click Here !! 2.00 MB
2 ႁႆႈၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
3 သၢဝ်ၶူၼ်ႁူဝ်ပွတ်း ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
4 ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလိုမ်း ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
5 ၵႆသေၵႆ ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
6 တၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆး ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
7 ၸႂ်ထိုင်သူ ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
8 ၽၢတ်ႇယၢပ်ႇ ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
9 သၢဝ်ၸိၵ်ႉႁိၵ်ႇ ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes