မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, January 12, 2015

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း (ၵၢင်ႉၶၢင်း)မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ မႃး သုပ်ႇတၢင်ႇ ပၼ် ထႅင်ႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၶဝ်ဢေႃႈ ၸိုဝ်ႈ ၶႅပ်းတေႉ ဝႃႈ (ၵၢင်ႉၶၢင်း) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ
လီထွမ်ႇတေႉၶႃႈယဝ်ႉ ၾိင်းၵႂၢမ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ(လၢင်းၶိူဝ်း) သူင်ႇ ပၼ်လႄႈ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇ ပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်မၼ်းၸၢႆးတေႉတေႉၶႃႈ ၸၢမ်းထွမ်ႇၵၼ်တူၺ်းၶႃႈလႄႈ ၼေႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ij


No Title Singer Listen/Download Size
1 ၵၢင်ႉၶၢင်း ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
2 ပုတိ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
3 သူၵေႃႈတၢႆ ဢမ်ႇသူႈၵေႃႈတၢႆ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
4 ဝၼ်းတပ်ႉသုၵ်း ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
5 လိူၼ်ႁႃႈၼႂ်းထူၼ်ႇ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
6 ၸိူဝ်ႈၶၢဝ်းတူၼ်ႈတီး ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
7 တီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႇ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
8 ဢၢၼ်းလိုမ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉၼႄႇ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
9 တိင်ႇသၢမ်သၢႆ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
10 မွင်းဝၼ်းႁူႉထိုင် ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
11 ႁႅင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
12 ၸၢႆးၵွၼ်းၵျွင်း ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
13 သဵၼ်ႈတၢင်းႁႃးဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
14 မွၵ်ႇႁွမ်လိုၵ်း တွၼ်ႈၶႅၵ်ႇ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
ꨤꨤꨤꨤꨤꨤꨤꨤꨤꨤꨤ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes