မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, January 19, 2015

ယႃႇလိုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မၢႆ (သၢမ်)



မႂ်ႇသင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၽိင်းသဵင်ဝၢၼ် မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ
ၵႂၢမ်းၶဝ်ၼႆႉတေႉဢွၵ်ႇမႃး သၢမ်ၶႅပ်းယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် ၶႅပ်း မၢႆသၢမ် ၶႃႈယဝ်ႉ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ပႆႇႁိုင်သင် သေ ၸိုဝ်ႈ ၵႂၢမ်းၵေႃႈ (ယႃႇလိုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မၢႆ (သၢမ်) ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ် ဢူၺ်း ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ (လၢင်းၶိူဝ်း ) သူင်ႇပၼ်လႄႈ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်မၼ်းၸၢႆးတေႉတေႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ



No Title Singer Listen/Download Size
1  ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် ၸုမ်း Click Here !! 4.31 MB
2 ယႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းႁၢႆ. ၸုမ်း Click Here !! 5.43 MB
3 တႆးပၢၼ်မႂ်ႇ. ၸုမ်း Click Here !! 5.01 MB
4 မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ ၸုမ်း Click Here !! 4.54 MB
5 တႆးႁူပ်းထူပ်းၵၼ် ၸုမ်း Click Here !! 6.46 MB
6 လုၵ်ႉတိုၼ်ႇၶိုၼ်းမႃးလႄႈ ၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး ၸုမ်း Click Here !! 6.63 MB
7 ၵွပ်းႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ၸုမ်း Click Here !! 5.74 MB
8  ၵေႃႉၼတႄၢင်း ၸုမ်း Click Here !! 5.81 MB
9 လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈတႆးႁႂ်ႈၶိုတ်းပၢၼ် ၸုမ်း Click Here !! 4.15 MB
10 တူၵ်းသူးပီႊမႂ်ႇတႆး ၸုမ်း Click Here !! 4.73 MB
11 မႂ်ႇသုင် ၸုမ်း Click Here !! 5.28 MB
12 ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ. ၸုမ်း Click Here !! 6.38 MB
13 ႁိုဝ်ပၼ်တဵတ်ႇသဵင်ၵွင်တႆး ၸုမ်း Click Here !! 6.34 MB
14  ယႃႇႁူၼ်လင် ၸုမ်း Click Here !! 5.68 MB
15 ထိုင် ij ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ် ၸုမ်း Click Here !! 6.2 MB
16 ၸုမ်း Click Here !! 3.42 MB


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes