မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, January 11, 2015

Corel Painter 2015 v14.0.0.728


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းသူင် ႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ လၢၵ်ႇလၢႆးၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ် Softwere ၶႅမ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃး ၵူၺ်းသေၸိုဝ်ႈတႄႉဝႃႈ Corel Painter 2015 
ၼႆၶႃႈယဝ်ႉတွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉတၢင်းၼမ်သေ ၶႃႈတေႉပႆႇၸၢမ်းတူၺ်းတေႉꧦဝႃႈꧦၶႃႈ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်း ၼႆၵေႃႈ ၸၢမ်းဢဝ်ၵႂႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ ပၼ်ဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ Windows 86-bit and 64-bit ၶႃႈယဝ်ႉ ၾၢလ်ၼိုင်ႈ ပဵၼ် ၶီး Key မၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ လူတ်ႇဢဝ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ၺၢၼ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တေလီသၶႃႈယူႇၶႃႈယိူဝ်ႉၼေႃ ယၢမ်းၺၢၼ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈတႃႉ  ij :D


Corel Painter is a graphics art software program that recreates the experience of painting, drawing, and sketching in a digital environment. The application uses brushes that mimic real oil paints, chalks, charcoal, watercolors, and other media. Most digital artists using Painter use a tablet and stylus while working in the program. It's known for being used to create professional concept art and illustrations, as well as being popular among hobbyist digital artists.

Download:Corel Painter 2015 For 86-bit 

Download: Corel Painter 2015 For 64--bit

Download: Corel Painter 2015 Keygen


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes