မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, January 11, 2015

CyberLink ColorDirector Ultra 2.0


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ဢူၺ်းၵေႃႉ တီႈၼိူဝ်ၽဵတ်ႇ ယွၼ်းထိုင်မႃး တီႈၶႃႈႁဝ်း CyberLink ColorDirector Ultra 2.0 ၼႆႉၶႃႈလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈ တၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၼႆႉ တေႉ မၼ်းပဵၼ်တႃႇမေးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်ႈၵေႃႈ ငၢႆႈယူႇ
၊လၢႆးဢူၼ်းမၼ်းတေႉ ပႃးဝႆႉၼႂ်းၽၢလ် မၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၽူၺ်ႇတူၺ်းသေ ၸႂ်ႉတူၺ်းလႆႈယူႇ -ၶီးမၼ်းၵေႃႈ သႂ်ႇပႃးဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၸၢမ်းဢဝ်သေလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ သၢႆႉမၼ်းတေႉ 251 MB ၶႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ၶႃႈလႆႈ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းႁိုင်သေလႄႈ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်တၢင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ

Download:CyberLink ColorDirector Ultra 2.0

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes