မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, January 1, 2015

တွၼ်ႈတႃႇ လူဢၢၼ်ႇပၢႆး မေႃ IT ၼႂ်းၽူၼ်း ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း တဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ     မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈ သူင်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢႆးမေႃ IT ၶဝ် ၼိူဝ်ၼႅတ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ  ဢဝ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆး
တၢင်းသဵင်ႈသေ ၸႃႉဝႆႉတၢင်းသဵင်ႈသေ သႂ်ႇလေႃးၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ  Apk ဢၼ်လဵဝ် ၵူၺ်းသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တူၺ်း လႆႈပၢႆးမေႃ ၽူႈၵေႃႉ တႅမ်ႈ မၼ်း လၢႆလၢႆၵေႃႉၸိူင်ႉၼၼ် ၶႃႈယဝ်ႉ  ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ထိုင် ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ႁဝ်းယႂ်ႇၼမ်သေ တီႈသႂ်ႇပၼ် Link ဝႅပ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း ယူႇဢေႃႈ

Download:Read Tai IT wish on phone

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes