မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, January 2, 2015

Photo.Calendar.Studio.2015v1.18.DC.20.11.2014.Portable


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မီးၶွင်လီၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၽူႈ မႃးလေႇႁွတ်ႈ ထိုင် ဝႅပ်ႉၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ယူႇဢေႃႈ Mojosoft Photo Calendar Studio 2015 v1.18 ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉ ဢမ်ႇ လိူဝ်ႇ  ၶီးသင် ယွၼ်ႉႁဵတ်း ပဵၼ် ဝႆႉ Portable version ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ပေႃး
လူတ်ႇ ယဝ်ႉယဝ်ႈၵေႃႈ တဵၵ်းသေ ၽူၺ်ႇ ၸႂ်ႉလႆႈၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ  ၼႆႉတေႉ တႃႇႁဵတ်း ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Calendar ၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းဢေႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈ လၢႆလၢႆပီ ယဝ်ႉၶႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတႃႇ  2015 ၵူၺ်း လၢႆးႁဵတ်းမၼ်းၵေႃႈငၢႆႈ ၸၢမ်း ဢဝ်သေႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ဢဝ်ၺၢၼ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇသေ ႁဵတ်းၵေႃႈလႆႈ ယူႇတၢင်းၼမ်ၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈ ႁဵတ်းၼႄ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း ၼႆႉၶႃႈၼႃႇ ၼေႃႈ :D မႂ်ႇသုင် ႁႂ်ႈၵတ်းယဵၼ်ၸွမ်းပီမႂ်ႇသေၵမ်းၶႃႈ

 

Download:Photo.Calendar.Studio.2015
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes