မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, January 1, 2015

လွၵ်းမိုဝ်း ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ Unicode တႆး/မၢၼ်း တႃႇၽူၼ်းမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း သူင်ၵၼ်ယိပ်း ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ  ဢေႃႈ လွၵ်းမိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ  ပဵၼ် မၢၼ်းၶဝ်ႁဵတ်း
ဝႆႉၵိုၵ်းမႃးလိၵ်ႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႇ တႆး ၶႃႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉတေႉတေႉ သေ ႁၢင်ႈၽၢင် Theme မၼ်းၵေႃႈ ပႃးဝႆႉယူႇ သၢမ် ဢၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ  ယၢမ်းယိပ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ၼေႃ 

Download:Myanmar Unicode Area Keyboard

Download:Play Store Myanmar Unicode Area Keyboard

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes