မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, January 2, 2015

Windows 8.1 Pro WMC Sweet Dream (x86-x64) Update Aug 2014
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ၽူႈလႆႈၸႂ်ယိပ်း Windows 8.1 ႁၢင်ႈလီလီ ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် Windows 8.1 Pro WMC Sweet Dream Edition (x86 & x64) ပၼ်ဝႆႉတႃႇ  86-bit and 64-bit ၶႃႈယဝ်ႉ ။ တေႇၸဵမ် ႁၢင်ႈၽၢင် 
Icon,Themes,Wallpapers  မၼ်းၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢင်ႈလီတေႉတေႉ မိူၼ်ၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈတႂ်ႈၼဝႄႆႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ Version ၼႆႉတေႉ  ယွၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉ  Activated ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ သင်လူတ်ႇ ဢဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ် ယဝ်ႉၶႃႈ ၶႂ်ႈတေႇတၢင်ႇ ၸွမ်း USB 8GB  ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၵူးၶႅပ်းသေ DVD-R သေ လၢႆႈ ၾၢလ် မၼ်း ပဵၼ် Bootable Image သေတၢင်ႇၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ လူတ်ႇဢဝ် တီႈတႂ်ႈၼႆႉ ငၢႆႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ သၢႆႉမၼ်းတေႉမီးယူႇ  File Size 4.15GB ၶႃႈယဝ်ႉ  ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈယူႇလီ မီးငိုၼ်းၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ

File Size 4.15GB


Screenshoots 


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes