မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, February 14, 2015

သင်ၶႂ်ႈဢဝ် ငဝ်းတိူင်ႉ သႂ်ႇတီႈ ၽူင်း Call မိူဝ်ႈႁွင်ႉၶဝ်ႈ မႃး Video Caller ID 2.01.225 for Android

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈယိပ်း Android ၽူင်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉပဵၼ် Video ringtone တွၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇၸွမ်းသဵင်ၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ
ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း ႁဝ်းမီးဝႆႉ  MP4 ၼႆ ပေႃးဝႃႈသႂ်ႇယဝ်ႉ  ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁွင်ႉမႃးၼၼ်ႉ  တေဢွၵ်ႇၼမႄႃး ငဝ်း တူင်ႉဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ  မိူၼ်ၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၸၢမ်းၸႂ်ႉတူၺ်းၵၼ်ၶႃႈလႄႈ

Download:Video Caller
   My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes